MUS-E

“A különböző népek dalai, a színpad, a játék szerves része az életemnek. Számomra minden egyes gyerek csoda, mert belőlük a játék és az alkotás természetes módon, lényükből fakad. Mint művész ezt az alkotásból járó lelki felszabadultságot szeretném előhívni és folytonossá tenni a MUS-E foglalkozásokon. Véleményem szerint a zene a természet része. Művészként és tanárként erre a természetességre szeretnék rámutatni.” (Guessous Majda Mária)

A MUS-E program

A MUS-E (Musique-Europe) multikulturális mintaprogram koncepciója a neves hegedűművész és humanista gondolkodó, Lord Yehudi Menuhin nevéhez fűződik. A kezdeményezés 1993-ban indult útjára az Európai Unió égisze alatt, “A világ kulturális fejlődésének évtizede” UNESCO projekthez kapcsolódva. A program célja az elfogadásra, az önképviseletre, együttélésre, együttműködésre nevelés a művészetek segítségével.
Menuhin alapgondolata szerint a művészet és az iskola – összekapcsolva, de sajátosságaikat tiszteletben tartva – egymás kölcsönös gazdagításának az eszközévé válik oly módon, hogy az iskolákban hivatásos művészek autentikus módon olyan ismereteket és értékeket közvetítenek, amelyek segítségével a gyermekek betekintést nyernek egy tágabb világba. A kisdiákok ezáltal olyan eszközökhöz jutnak, amelyek segítik tevékenységük kiszélesítését, aktív részvételüket a közösségi munkában, kreativitásuk kibontakozását, szabadidejük hasznos eltöltését, életminőségük javítását.

A Menuhin által megálmodott művészeti-nevelési program az elit művészképzés helyett társadalmi célzatú, és a művészetek emberformáló erejét használja fel. Lényegének tekinti, hogy miközben az iskola nevelői az otthonosság és a védettség légkörét biztosítják, a gyermekek a művészek révén olyan impulzusokat kapnak, amelyek érzékennyé teszik őket a külső világ különféle jelenségeinek befogadására, értelmezésére és újraértelmezésére, továbbgondolására. A nemzeti művészeti örökség megismerésén túl a szomszéd, és távolabbi országok művészetének megismerése is ráébreszt a különbözőségekre, hasonlóságokra, megtanít azok értékelésére és elfogadásra nevel.

Menuhin módszerét elsősorban hátrányos helyzetű iskoláknak ajánlotta és bevezetését az általános iskola első osztályában javasolta. Az egyes országok MUS-E tevékenységét nemzeti koordinátor irányítja, aki állandó kapcsolatot tart fenn az iskola vezetőségével, a tanárokkal, művészekkel és a nemzetközi központtal.

A jelenleg 10 európai ország hozzávetőlegesen 400 iskolájában, közel 60 ezer gyermek bevonásával és több mint 1000 művész közreműködésével folyó programot a brüsszeli székhelyű Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítvány felügyeli. Helyi, országos szervezetei, nemzeti koordinátorai és résztvevői (művészek, pedagógusok, gyermekek) kapcsolatban állnak egymással, nemzetközi hálózatot alkotnak.
(www.mus-e.hu)

Zenélünk..